Husum Vænge Centret er et åbent tilbud for alle borgere i København over 60 år.

Aktivitetscentret drives af Københavns Kommune og åbnede sine døre i begyndelsen af Maj 1997.

Husum Vænge Centret skal sammen med brugerne og det valgte Centerråd, ud fra deres ønsker og behov,medvirke til at forbedre livskvaliteten og fremme det sociale samvær.

For at benytte Husum Vænge Centret skal man betale et mindre kontingent, som pt. er på 115 kr. (juli og august er kontingentfri.) pr. måned. Ønsker du yderligere oplysning er du altid velkommen. Vi står klar til at vise huset frem med alle dets muligheder.

 

Faciliteter

Cafe                 Som regel åben kl. 9-15, men afhænger i høj grad af frivillige hænder!

 Værksteder            Til stofmaling, blomsterbinding, syning, patchwork, skindsyning,

                              perler, kortklip mm.

PC-stue             7 computere med fri internetadgang samt tilbud om undervisning.

                             Mulighed for forskellige kurser.

Silkemaling

Vævestue          Med store og mindre væve.

Motionssal          Med gymnastiktilbud,seniordans, linedance, film ogmeget mere.

                            I vores kælder står der en del forskellige motionsredskaber til 

                            friafbenyttelse.

Badefaciliteter    Dejlige baderum for henholdsvis damer &mænd.

Træværksted     Trædrejebænk, og andre værktøjer til træbearbejdning.

 

Petanque/boule-

bane               Hver tirsdag og torsdag i sommerhalvåret spilles der på livet løs.