Centerrådet består af 5 repræsentanter valgt blandt brugerne,bosiddende i København.

Centerrådets opgaver er beskrevet i Vedtægterne.